જમા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] એકઠું થયેલું; એકઠું (૨) જમા બાજુનું (૩) સ્ત્રીo આવક; ઊપજ; વસૂલ (૪) સરવાળો; જુમલો