જરા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

વિo; અo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[अ.] લગાર; થોડું

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] વૃદ્ધાવસ્થા (૨) સાપની કાંચળી