જલદી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा.] ઉતાવળ; ત્વરા (૨) અo ઉતાવળથી; ઝટ; સત્વર