જલદી

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[फा.] ઉતાવળ; ત્વરા (૨) અo ઉતાવળથી; ઝટ; સત્વર