જીવા

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

વર્તુળ ના કોઇ પણ બે બિંદુ ને જોડ્તી રેખા ને જિવા કહે છે.