ઝગમગવું

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[સરo सं. झगझगायते] ઝગઝગ થવું