ઝમવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[રવo?] પ્રવાહીનું જરા જરા થઈને બહાર ઝરવું