ઝવેરાત

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[अ. जौहारत] હીરા, માણેક, મોતી ઈત્યાદિ (૨) જડાવ દાગીના (૩) બળ; સત્વ;દમ (લા.)