ઝાકળ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo; નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

(ચ.માં. પુંo) ઓસ; તુષાર (૨) તોર; મિજાજ. (લા.)