ઝાડ

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा., सं. झाट] વૃક્ષ (૨) દારૂખાનાની એક ચીજ