ઝાડો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं., म. झाडा] વિષ્ટા (૨) દસ્ત; જુલાબ (૩) [જુઓ ઝડતી] બારીક તપાસ (૪) ઝાડવું-ઊંજણી નાંખવી.