ટકટક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

અo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[રવo; જુઓ ટક] સતત ટક ટક અવાજ થાય તેમ (જેમ કે, ઘડિયાળનો) (૨) ટગર ટગર (જોવું) (૩) ટકટકારો; ટક ટક અવાજ (૪) કંટાળો આવે તેવો નકામો લવારો