ટકોર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं., म., टंकार પરથી ?કે दे. टक्कर પરથી] ટકોરવું-ટોકવું તે; ધીમેથી ગોદાવવું તે (૨) સહેજ ઈશારો કે સૂચના (૩) વ્યંગ કે મરોડમાં કહેવું તે; મીઠી ટીકા; વક્રોક્તિ