ટપકવું

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જુઓ ટપકું; સરo हिं. टपकना] ટીપે ટીપે નીચે પડવું; ચૂવું