ટાંકણી

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

['ટાંકવું' ઉપરથી] કાગળ ઈત્યાદિમાં ખોસવાની માથાદાર ઝીણી સળી (૨) સુતારનું એક ઓજાર (૩) [જુઓ ટોકણી] વારંવાર ટોકવું તે