ટાપુ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं.; म. टापू ] બેટ; દ્વીપ

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo ટપ્પો; हिं टापा] મળવા જવું તે (૨) ફેરો; આંટો