ટુકડો

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જુઓ ટુક સરo हिं. टुकडा; का. तुकडि; म. तु (-टु)-कडा] નાનો ભાગ; કકડો (૨) ખાવાનો કકડો (લા.)