ટુકડો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[જુઓ ટુક સરo हिं. टुकडा; का. तुकडि; म. तु (-टु)-कडा] નાનો ભાગ; કકડો (૨) ખાવાનો કકડો (લા.)