ટુચકો

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[સરo ટચૂકડું કે ટીચકું] રસ ઊપજે તેવી ટૂંકી વાત કે વાક્ય (૨) [સરo हिं. टुटका, टोटका] મંતરજંતરને લગતું નાનું વાક્ય કે પ્રયોગ (૩) અણસારો; સંકેત