ઠઠ્ઠાચિત્ર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

ન○

Meaning[ફેરફાર કરો]

નર્મચિત્ર; 'કૅરિકેચર' (મુ.મ.)