ઠરાવ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પું○

Meaning[ફેરફાર કરો]

[જુઓ ઠરવું] ઠરાવેલી - નક્કી કરેલી વાત (2) કોઈ બાબતનો નિશ્ચય કે તોડ