ઠામ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं. स्थान; प्रा. थाम; अप. ठाम(-य)] (રહેવાનું) સ્થાન; ઠેકાણું (2) નo આસન; બેસવાની જગા (3) [સર ] વાસણ