ઠાર

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પું○

Meaning[ફેરફાર કરો]

સુતાર (માનાર્થક)

Type[ફેરફાર કરો]

પું○; ન○

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ઓસ; ઝાકળ (2) ટાઢી હવા; હીકળ ('ઠરવું' ઉપરથી?] ઠામ; ઠેકાણું (પ.) (4) અ. [સર. म] ઠરે-મરે એમ; બરોબર. ઉદા. 'ઠાર મારવું-કરવું, 'ઠાર થવું'