ઠારવું

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સoક્રિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

ઠરે એમ કરવું