ઠીક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं., म ] સારું; યોગ્ય; જોઈએ તેવું; બરોબર (2) બહુ સારું કે નઠારું નહિ એવું (માત્રામાં) સાધારણ (3) અo 'સારુ, વારુ, ભલે', એવો અર્થ બતાવતો ઉદ્ગાર