ઠેલણગાડી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[ઠેલવું+ગાડી] ઠેલીને ચલાવવાની ગાડી; ઠેલો (2) ચાલણગાડી (3) બાબાગાડી