ઠેલો

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જુઓ ઠેલવું] હડસેલો (2) ઠેલીને લઈ જવાની ગાડી