લખાણ પર જાઓ

ડક્કો

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo इं. डॉक; 'ધક્કો' પણ] વહાણનો માલ ચડાવવા ઉતારવા બાંધેલો ઘાટ; ફુરજો (૨) દરિયા કે નદીના પાણી સામે રક્ષણ માટે બાંધેલો બંધ