ડખો

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[રવo?] ડખું; શાક વગેરે નાંખી કરેલી દાળ (૨) ગોટાળો; ખીચડો (લા.) (૩) વાંધો; ઝઘડો