ડગ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જુઓ ડગવું] ડગવું તે; અસ્થિરતા

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं., म. डग] પગલું (૨) તેનું અંતર