ડગલો

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

મોટો અંગરખો કે કોટ; ઓવરકોટ