ડસકું

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

ડૂસકું; રડતાં રહી રહીને જોરથી ખેંચાતો શ્વાસ (ડસકું ખાવું)