ડાંગ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[दे. डंगा] લાંબી મજબૂત લાકડી

Type[ફેરફાર કરો]

નo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo म. डांग; हिं. डाँग; दे. डुं (-डों)गर] ઝાડીવાળો ડુંગરી-પ્રદેશ (જેમ કે, ડાંગનું જંગલ)