ડાંગ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[दे. डंगा] લાંબી મજબૂત લાકડી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[સરo म. डांग; हिं. डाँग; दे. डुं (-डों)गर] ઝાડીવાળો ડુંગરી-પ્રદેશ (જેમ કે, ડાંગનું જંગલ)