ડાક

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સ્ત્રીo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[हिं.] ટપાલ; મુસાફરો, ટપાલ વગેરે લઈ જવા માટેની ટપ્પાઓની ગોઠવણ (૨) ડાકગાડી (૩) નo [સરo म.] ડાકલું; એક જાતનું વાદ્ય; ડુગડુગિયું