ડાઘ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[फा. दाग़] (ગંદો દેખાય એવો) ડપકો (૨) કલંક; બટ્ટો (લા.) (૩) [+दाघ પરથી?] કીનો; ખાર