ડાટ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

પુંo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જુઓ દાટ] ભારે નાશ; ખુવારી