ડામ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo प्रा. डंभण=ડામવાનું ઓજાર;સરo हिं. दाग; म. डाग] ગરમ ગરમ વસ્તુ ચામડી ઉપર ચાંપી દેવી તે; ચપકો (૨) ડાઘ; કલંક; લાંછન (લા.) (૩) કંઇ નહિ; ટીકો (જેમ કે, લે ડામ !)