ડામર

વિકિકોશમાંથી

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[સરo हिं.; म.] કોલટાર; (કોલસામાંથી મળતો) એક કાળો પદાર્થ