ડામવું

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

સoક્રિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[જુઓ ડામ] ડામ દેવો (૨) મહેણું મારવું (૩) [જુઓ ડામણ] ડામણ બાંધવું