ડામવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

સoક્રિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

[જુઓ ડામ] ડામ દેવો (૨) મહેણું મારવું (૩) [જુઓ ડામણ] ડામણ બાંધવું