ડોકાવું

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

['ડોકું' ઉપરથી] ડોકું કાઢીને જોવું; ડોકિયું કરવું