ડોલવું

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

અoક્રિo

અર્થ[ફેરફાર કરો]

[प्रा. डोल (सं. दोलय्)] ઝૂલવું; આમ તેમ હાલવું (૨) ડગવું; ચળવું; ડગમગવું