ડોળી

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

અનુક્રમણિકા

Type[ફેરફાર કરો]

પુંo

Meaning[ફેરફાર કરો]

બળદ (૨) સ્ત્રીo [दे. डोला] ઝૂલતી ઝોળી; માંચી (જેવી કે, માંદાને લઇ જવાની-'સ્ટ્રેચર' ) (૩) માઠી ખબર; મોકાણ (૪) મહુડાનો ડોળ

Type[ફેરફાર કરો]

વિo

Meaning[ફેરફાર કરો]

['ડોળ' ઉપરથી] ડોળઘાલુ; દંભી