ઢળવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (અoક્રિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

આડું થવું; એક બાજુ નમવું (૨) પ્રવાહી પદાર્થનું બહાર નીકળી જવું (૩) બીબામાં રેડાઈ તે ઘાટનું થવું (૪) અમુક વલણ તરફ વળવું (લા.)