ઢાંકવું

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સoક્રિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

કશા વડે વસ્તુને આવરવી-તેની ઉપર ગોઠવવું, મૂકવું કે પાથરવું (૨) સંતાડવું; ગુપ્ત રાખવું