ઢાંચો:વિષય શ્રેણી વર્ણન

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

This is a utility template used by {{વિષય શ્રેણી}}. It should not be called directly.

Configure category descriptions

તમે બનાવવા માટેના ઈનપુટ બોક્સનો પ્રકાર સ્પષ્ટ કર્યો નથી.

Variants