ઢાંચો:શ્રેણીભાષાનામ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

આ પાનાનું દસ્તાવેજીકરણ છે અહિયાં:ઢાંચો:શ્રેણીભાષાનામ/દસ્તાવેજીકરણ. [ફેરફાર]


This template is a template wrapper around the format_categories function in Module:ઉપયોગીતા. It adds one or more categories to an entry, using the provided language code to generate a sort key specific to the language. If the namespace of the current page is not meant to contain entries (it's not the main namespace or Appendix) then the template does not categorize, so it's safe to use on any page and in any template.

The two templates {{શ્રેણીભાષાનામ}} and {{શ્રેણીભાષાસંકેત}} are specialized versions of {{શ્રેનીકરણ}}. They work the same way, and have the same parameters. However:

  • {{શ્રેણીભાષાનામ}} will add the language name before all the names that are provided. This creates a "lexical" or "part-of-speech-like" category, whose name is based on the format શ્રેણી:(language name) (category name).
  • {{શ્રેણીભાષાસંકેત}} will add the language code and a colon : before all the names. This creates a "topical" category, whose name is based on the format શ્રેણી:(language code):(category name).

વપરાશ[ફેરફાર કરો]

The template accepts the following parameters:

1=
The language code (see વિક્શનરી:ભાષાઓ). This is required.
2=, 3=...
One or more categories. There is no limit to how many you can specify. Empty values will be skipped.
sort=
Provides a custom sort key. This will override the automatically generated sort key.

ઉદાહરણ[ફેરફાર કરો]

આ પણ જુઓ[ફેરફાર કરો]