ઢાંચો:હટાવો

વિકિકોશમાંથી
આ પાનાને દૂર કરવા માટે વિનંતી કરવામાં આવી છે. તે માટેનું કારણ છે.
જો તમારો આ પાનાને દૂર કરવા માટે વિરોધ હોય, તો તમારુ કારણ આ પાનાનાં ચર્ચા પાનાં પર આપવા વિનંતી છે.

ઉપયોગ[ફેરફાર કરો]

બિનજરૂરી કે ભાંગફોડિયા પ્રવૃત્તિનો ભોગ બનેલું પાનું {{Delete|અહીં કારણ આપવું}} ઢાંચો મૂકીને દૂર કરવા માટે વિનંતી કરી શકાય છે. કારણ આપવું જરૂરી છે.

પ્રબંધકો ત્યાર પછી તેને ચકાસીને દૂર કરી શકે છે.