ઢીલ

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

વાર; વિલંબ (૨) તંગથી ઊલટું-શિથિલ હોવાપણું (૩) બેદરકારી (લા.)