તજ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (સ્ત્રીo; નo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[प्रा.तजा; सं.त्वच्] એક તેજાનો (ઝાડની છાલ એ છે.)