તથ્ય

વિકિકોશમાંથી

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo; નo )

અર્થ[ફેરફાર કરો]

સત્ય; સાચું