તરલ

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

Type[ફેરફાર કરો]

નામ (વિo)

Meaning[ફેરફાર કરો]

[सं.] ચપલ; અસ્થિર (૨) તરત કે જલદી ઊડી જાય એવું; 'મોબાઇલ', 'વોલેટાઇલ' (પ.વિ.) (૩) પુંo હારનું વચ્ચેનું રત્ન


Meaning[ફેરફાર કરો]

Liquid