તાદાત્મ્ય

વિકિકોશમાંથી
Jump to navigation Jump to search

પ્રકાર[ફેરફાર કરો]

  • નામ (ન.)

અર્થ[ફેરફાર કરો]

તત્ + આત્મ્ય] એકતા; સમાનતા; અભિન્નતા; સમરૂપતા
  • એક વસ્તુનું બીજી વસ્તુ સાથે ભળીને એકરૂપ થઈ જવું તે
    • ઉદાહરણ – માનવશુશ્રૂષામાં હાડ નિચોવતાં એ રિખવના આત્મા સાથે તાદામ્ય અનુભવી રહી છે. — વ્યાજનો વારસ

સંદર્ભ[ફેરફાર કરો]